Other Jyotirlinga

OTHER JYOTIRLINGA
PLACE JYOTIRLINGA
Saurastra Somanatha
Sri Saila Mallikarjuna
Ujjaiyini Mahakalesvara
Mandhata (Omkaresvar) Omkaramamalesvara
Parali Vaidyanatha
Dakini Ksetra Bhimasankara
Setubandha Ramesvara
Daruka Vana Nagesvara
Varanasi Visvanatha
Gautami Tata (Nasik) Trambakesvara
Himalaya Kedaranatha
Shivalaya (Ellora) Ghrshnesvara
 
 
© SMTMC & NIC Privacy Policy Sitemap Designed & Developed By