Accomodation


Hotels and Rest Houses in Ujjain
Rest House (L. N. V.) 2516505 Sheetal Rest House, Gaughat 2551576
Rest House Forest Dept. 2521210 Alakhadham Dharmshala,Friganj 2561194
Guest House Tilhan 2560605 Anis Villa, Devas Road 2514222
Guest House M.P.V.M. 2551483 Agrasen Parisar, Ramghat 2555316
Guest House L.S.Y. 2551576 Kelakar Parisar, Bahadurghanj 2554194
Yatrika Hotel 2551139 Mahaveer Jain Dharmshala, Navipeth
2550353
Hotel Surya 2560747 Hotel Kabir 2559161
Hotel Ajay 2550856 Chaturvedi Dharmshala, Bhagasipura 2561580
Hotel Ayodhya 2551102 Hotel Vikram 2562220
Hotel Atlas 2560473 Darji's Dharmshala, Brahmangali -
Grand Hotel 2560942 Hotel Shreemaya 2515362
Hotel Ramkrishna 2557012 Jain Dharmashala, Doodh Talai 2555227
Shipra Hotel 2551495
2551496
Agrawal Panchayat Dharmashala, Golamandi 2554716
Gujrati Samaj Dharmshala, Nankheda 2510783 Gujrati Samaj Dharmshala, Nankheda 2553511
Digambar Jain Dharmshala,Namakmandi 2557746 Gujrati Samaj Dharmshala, Navi Sadak 2550683
Dhadak Samaj Dharmshala, Anantpet 2554229 Jaisawal Dharmshala, Nikas Chowk 2550459
Shreeji Lodge 2561335
2560077
Bombaywalas Dharmashala, Ramghat Road. 2554015
Madhuri Hall, Teenbatti Chowk, Madhav Club Road 2514675 Meda Kshatriya Samaj Swarnakar Dharmshala, Dhaba Road
2559943
Mahakaal Dharmshala Pravachan Hall, Harsiddhi 2551714 Mewada Kalal Hehya Kshatriya Samaj Malavi 21, Narayanpura 2557838
Panch Oswal Badesaath Dharmshala, Nayapura 2557838 Parasram Puriya Dharmshala,Kotwali Road 2554363
Patidar Kadva Kulmi Samaj Dharmshala, Kushalpura 2561137 Parinaya Mangal Parisar Ankpat Marg Nikas 2550459
Meena Samaj Dharmshala, Kajipur 2558612 Rajput Dharmashala, Anantpet 2552327
Sankhyaraje Dharmshala Station Road 2552327 Shreeram Dharmshala, Station Road 2552385
Shree Dashanima Panchayati Dharmshala, Ksheersagar 2557586 Sreeram Mandir Dharmshala, 24 Kambha Marg 2551396
Scindhi Sakkar Panchayat Dharmshala, Bhagasipurabel 2553073 Shree Sainath Dharmshala Magalik Bhavan, Rajendranagar 2513832
Faganiya Mangalik Bhavan, Amarsinhamarg 2514803 Gokul Hall, Opp. Control Room 2559963
Yadav Dharmshala, Mahakaal Ground 2552511 Vidhyanagar Community Hall, Vidhyanagar 2515719
 
 
© SMTMC & NIC Privacy Policy Sitemap Designed & Developed By