मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 430.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 432.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 1250.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 1482.25(राशि)
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 160.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 3.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 1600.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 51.40(राशि)
प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
भौतिक लक्ष्‍य: 36.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 10.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 90.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 50.65(राशि)

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण
भौतिक लक्ष्‍य: 10.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 10.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 17.23(राशि)

वित्तिय प्रगति: 15.51(राशि)
अन्नपूर्णा
भौतिक लक्ष्‍य: 4775.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 5481.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 71.63(राशि)

वित्तिय प्रगति: 54.37(राशि)
बकरा प्रदाय योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 70.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 14.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 435750.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 87150.00(राशि)

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 42.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 30.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 5.67(राशि)

वित्तिय प्रगति: 2.25(राशि)
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 2.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 1.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 126.50(राशि)

वित्तिय प्रगति: 10.97(राशि)
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार अल्पसंख्यक
भौतिक लक्ष्‍य: 8.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 12.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 12.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 5.40(राशि)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पिछड़ा
भौतिक लक्ष्‍य: 32.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 50.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 60.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 27.00(राशि)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 110.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 70.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 91.50(राशि)

वित्तिय प्रगति: 40.98(राशि)
कम्पोसिट धान नर्सरी(RKVY)
भौतिक लक्ष्‍य: 50.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 50.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 48.25(राशि)

वित्तिय प्रगति: 36.05(राशि)

विभागीय फलोद्यान
भौतिक लक्ष्‍य: 50.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 38.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 19.29(राशि)

वित्तिय प्रगति: 10.20(राशि)
सहा0संचा0मत्स्योद्योग
भौतिक लक्ष्‍य: (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: (संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: (राशि)

वित्तिय प्रगति: (राशि)
पर्यावरण वानिकी
भौतिक लक्ष्‍य: 8.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 8.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 42.39(राशि)

वित्तिय प्रगति: 37.30(राशि)

कार्य आयोजन का क्रियान्वयन
भौतिक लक्ष्‍य: 30473.10 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 30473.10(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 397.15(राशि)

वित्तिय प्रगति: 271.74(राशि)
मत्स्य पालन प्रसार
भौतिक लक्ष्‍य: 4.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 0.35(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
मछुआ प्रशिक्षण
भौतिक लक्ष्‍य: 169.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 4.70(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)

वत्स पालन योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 0.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 0.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
बकरी इकाई योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 30.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 6.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: (राशि)

वित्तिय प्रगति: 216876.00(राशि)
किचन गार्डन
भौतिक लक्ष्‍य: 4764.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 4768.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 3.64(राशि)

वित्तिय प्रगति: 3.23(राशि)

लाड़ली लक्ष्मी योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 5624.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 5512.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 1742.34(राशि)

वित्तिय प्रगति: 1742.34(राशि)
मुर्रा सांड प्रदाय योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 94.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 18.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: (राशि)

वित्तिय प्रगति: 607500.00(राशि)
NMOOP
भौतिक लक्ष्‍य: 12159.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 4538.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 181.60(राशि)

वित्तिय प्रगति: 71.19(राशि)

शूकर पालन
भौतिक लक्ष्‍य: 40.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 150000.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
नर्मदा नदी किनारे वृक्षारोपण
भौतिक लक्ष्‍य: 15.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 15.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 5.35(राशि)

वित्तिय प्रगति: 5.30(राशि)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 18.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 5.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 38.87(राशि)

वित्तिय प्रगति: 22.75(राशि)

कुक्कुट इकाई योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 200.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 25.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 333600.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 41700.00(राशि)
आर.के.व्ही.वाय. योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 0.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 0.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
जलाशय विकास
भौतिक लक्ष्‍य: 16.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 4.09(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 2.91(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.63(राशि)

गौसांड प्रदाय योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 65.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 12.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: (राशि)

वित्तिय प्रगति: 231480.00(राशि)
मसाला क्षेत्र विस्तार
भौतिक लक्ष्‍य: 98.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 15.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 3.14(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.57(राशि)
स्टेट माइक्रो इरीगेशन (Sprinkler)
भौतिक लक्ष्‍य: 282.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 6.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 33.84(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.67(राशि)

सूरजधारा
भौतिक लक्ष्‍य: 5982.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 7360.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 89.73(राशि)

वित्तिय प्रगति: 81.87(राशि)
सब्जी क्षेत्र विस्तार
भौतिक लक्ष्‍य: 106.55 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 27.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 15.50(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.36(राशि)
वन्यप्राणी प्रबंधन
भौतिक लक्ष्‍य: 35.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 35.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 29.65(राशि)

वित्तिय प्रगति: 25.46(राशि)

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 0.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 0.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
CMSY
भौतिक लक्ष्‍य: 71.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 34.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 54.95(राशि)

वित्तिय प्रगति: 19.24(राशि)
CMAY
भौतिक लक्ष्‍य: 20.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 9.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 2.69(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.85(राशि)

हथकरघा
भौतिक लक्ष्‍य: 30.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 20.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 5.26(राशि)

वित्तिय प्रगति: 1.96(राशि)
CMAY
भौतिक लक्ष्‍य: 9.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 0.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 1.08(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.00(राशि)
CMSY
भौतिक लक्ष्‍य: 12.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 7.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 9.85(राशि)

वित्तिय प्रगति: 0.90(राशि)

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
भौतिक लक्ष्‍य: 22.00 (संख्‍याा)

भौतिक प्रगति: 10.00(संख्‍याा)

वित्तिय लक्ष्‍य: 770.00(राशि)

वित्तिय प्रगति: 385.50(राशि)